21plus7.pl Serwis o antykoncepcji | 21 plus 7

21plus7.pl
Title: Serwis o antykoncepcji | 21 plus 7
Keywords:
Description: Specjalistyczny serwis o antykoncepcji. Metody antykoncepcji, antykoncepcja hormonalna, porady eksperta, tabletki antykoncepcyjne 21+7 oraz 24+4.
21plus7.pl is ranked 3708553 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,939. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. 21plus7.pl has 43% seo score.

21plus7.pl Information

Website / Domain: 21plus7.pl
Website IP Address: 193.200.67.8
Domain DNS Server: ns.k2.pl,ns2.k2.pl

21plus7.pl Rank

Alexa Rank: 3708553
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

21plus7.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,939
Daily Revenue: $13
Monthly Revenue $405
Yearly Revenue: $4,939
Daily Unique Visitors 1,245
Monthly Unique Visitors: 37,350
Yearly Unique Visitors: 454,425

21plus7.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control max-age=1, private, must-revalidate
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Mon, 08 Aug 2016 09:37:20 GMT

21plus7.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

21plus7.pl Traffic Sources Chart

21plus7.pl Similar Website

Domain Site Title

21plus7.pl Alexa Rank History Chart

21plus7.pl aleax

21plus7.pl Html To Plain Text

Serwis o antykoncepcji | 21 plus 7 21 plus 7 Lekarz przepisa? mi Vibin/Vibin mini/Vixpo/Limetic lub Elin Kontakt Metody antykoncepcji Porady eksperta Pytania i odpowiedzi Seks S?owniczek Dla pacjentek Kategoria Porady eksperta Nowotwory ?eńskiego narz?du rodnego Zmiany nowotworowe w obr?bie narz?du rodnego u kobiet (w??czaj?c w to równie? raka piersi) s? najcz?stszymi… Czytaj wi?cej Kategoria Porady eksperta Kontrola nad w?asnym cyklem miesi?czkowym Cykl miesi?czkowy, przy ca?ej swojej misternej budowie, zasadach i porz?dku, reguluje ?ycie kobiety w sposób sta?y… Czytaj wi?cej Kategoria Porady eksperta Antykoncepcja po 35. roku ?ycia Okres p?odny kobiet obejmuje czas od wyst?pienia pierwszej miesi?czki do okresu menopauzy. Jest to kilkudziesi?cioletni przedzia?,… Czytaj wi?cej Aplikacja Ró?owe Lusterko Ró?owe Lusterko nie pozwoli Ci zapomnie? o wzi?ciu tabletki! Pobierz Wi?cej informacji Polecamy artyku?y Metody antykoncepcji Porady eksperta Pytania i odpowiedzi Seks S?owniczek Wk?adki wewn?trzmaciczne Metoda antykoncepcji polegaj?ca na umieszczeniu w jamie macicy… Dwusk?adnikowe tabletki antykoncepcyjne Dwusk?adnikowe tabletki antykoncepcyjne zawieraj? dwa rodzaje hormonów –… Tabletki jednosk?adnikowe - minitabletki Minitabletki to tabletki antykoncepcyjne gestagenne zawieraj?ce ma?e dawki… Ekspert radzi Nowotwory ?eńskiego narz?du rodnego Zmiany nowotworowe w obr?bie narz?du rodnego u kobiet… Ekspert radzi Kontrola nad w?asnym cyklem miesi?czkowym Cykl miesi?czkowy, przy ca?ej swojej misternej budowie, zasadach… Ekspert radzi Antykoncepcja po 35. roku ?ycia Okres p?odny kobiet obejmuje czas od wyst?pienia pierwszej… Jak cz?sto nale?y odwiedza? ginekologa? Kobiety powinny systematycznie odwiedza? lekarza ginekologa i wykonywa?… Jakie metody antykoncepcji mog? stosowa? w okresie karmienia piersi?? Mo?liwe opcje to: metoda laktacyjna (je?li spe?niasz wymagania… Jakie s? metody antykoncepcji hormonalnej? Po pierwsze powinna? natychmiast zastosowa? dodatkow? metod? antykoncepcji… 10 mitów na temat seksu - cz. I - kobiety i m??czy?ni DU?A STOPA – D?UGI PENIS. To mit. Przekonanie, ?e… Ekspert radzi Uzale?nienie od masturbacji - czyli kiedy masturbacja mo?e sta? si? szkodliwa Masturbacja to zachowanie autoerotyczne, które ma na celu… Ekspert radzi Korzystne aspekty masturbacji Masturbacja to zachowania autoerotyczne, które maj? na celu… Endometrium Endometrium jest to b?ona ?luzowa macicy, która pod… Dni p?odne Dni p?odne to okres, kiedy jest najwi?ksze prawdopodobieństwo… Fazy cyklu miesi?czkowego Na cykl miesi?czkowy kobiety sk?adaj? si? cykliczne zmiany… Najcz??ciej zadawane pytania Co zrobi?, je?li cz?sto zapominam o braniu tabletek antykoncepcyjnych? Czym ró?ni? si? tabletki jednofazowe od dwufazowych? Jak cz?sto nale?y odwiedza? ginekologa? Jakie metody antykoncepcji mog? stosowa? w okresie karmienia piersi?? Jakie s? metody antykoncepcji hormonalnej? Jakie s? najskuteczniejsze metody antykoncepcji dla kobiet? Zobacz pozosta?e Awaria? Czas na plan B! Dowiedz si?, co zrobi? je?li nie zabezpieczyli?cie si? lub antykoncepcja zawiod?a. Jeszcze nic straconego! Dowiedz si? wi?cej Kalkulator dni p?odnych Dowiedz si?, kiedy masz szans? zaj?? w ci???! Wprowad? dane poni?ej i kliknij przycisk Oblicz. D?ugo?? cyklu mniej ni? 25 dni 25 dni 26 dni 27 dni 28 dni 29 dni 30 dni 31 dni 32 dni 33 dni 34 dni 35 dni 36 dni 37 dni 38 dni Co zrobi? gdy zapomnia?am tabletki? Zapomnia?a? wzi?? dwusk?adnikow? pigu?k? antykoncepcyjn?? Sprawd?, co sugeruje producent Twojego leku w ulotce. Typ tabletek 21 tabl. w blistrze Tabletki 21+7 Tabletki 24+4 Ile tabletek pomini?to? 1 wi?cej ni? 1 Ile godzin spó?nienia? mniej ni? 12 godzin wi?cej ni? 12 godzin W którym tygodniu? 1. tydzień 2. tydzień 3. tydzień 4. tydzień Seks w ci?gu ostatnich 7 dni? TAK NIE Ile tabletek pomini?to? dowoln? liczb? nieaktywnych 1 aktywn? wi?cej ni? 1 aktywn? Ile godzin spó?nienia? mniej ni? 12 godzin wi?cej ni? 12 godzin W którym dniu przyjmowania? od 1. do 7. dnia od 8. do 14. dnia od 15. do 24. dnia od 25. do 28. dnia Seks w ostatnim tygodniu? TAK NIE 21 plus 7 Opieka merytoryczna serwisu: dr n. med. Medard M. Lech mgr Ewa Michalska-Kocerba VIB/079/06-2014 Polpharma O firmie Nasze serwisy Farmacja Praktyczna Kontakt ? Polpharma B.H. 2016 Wszelkie prawa zastrze?one

21plus7.pl Whois

Domain Name: 21PLUS7.PL